Hướng Dẫn Tải Game Và Cài Đặt

Cập nhật Patch mới ngày 12-05-2018

- Cách 1 Tải bản cập nhật giải nén vào thư mục chứa data của võ lâm 1

Patch cài đặt fix Cpu chỉ chiếm 5 - 10 % Patch Full

- Bước 1. các bạn vào folder của Võ Lâm Truyền Kỳ VNG xóa tất cả thư mục chỉ chừa lại duy nhất 1 mục Data
Untitled2749b.png
- Bước 2. các bạn tải patch Game về sao chép vào thư mục chứa Data lúc nảy tiến hành giải nén File -> Yes -> Yes
Untitleddab61.png
- Bước 3. sau khi các bạn giải nén xong sẽ được 1 Foder Game hoàn chỉnh tiến hành vào game bằng file Game.exe
Untitled111c1.png

- Bước cuối cùng tiến hành vào Game bằng file Game.exe