Đăng Nhập Tài Khoảng Mới Có Thể Nạp Thẻ

Hiện tại chúng tôi chỉ Hỗ Trợ với hai hình thức là: Nạp thẻ hoặc Chuyển khoảng

Hãy đọc kỹ những thông tin dưới đây trước khi nạp thẻ:


1.Hệ thống nạp thông qua Mã thẻ Cào

Mệt Giá Thẻ Số Vàng Nhận Được Số Vàng Khuyến Mãi Item Khuyến Mãi
10.000
15 vàng
3 TTL 3h
20.000
25 vàng
3 TTL 3h
50.000
55 vàng
3 TTL 3h
100.000
110 Vàng
3 TTL 3h
200.000
230 Vàng
3 TTL 3h
500.000
600 Vàng
3 TTL 3h

2.Hệ thống nạp thông Chuyển Khoảng Ngân Hàng

Mệt Giá Thẻ Số Vàng Nhận Được Số Vàng Khuyến Mãi Item Khuyến Mãi
500.000
700 Vàng
+ 30 vàng
3 TTL 6h
1.000.000
1500 Vàng
+ 30 vàng
3 TTL 6h
2.000.000
3000 Vàng
+ 30 vàng
3 TTL 6h
3.000.000
4500 Vàng
+ 30 vàng
3 TTL 6h
4.000.000
6000 Vàng
+ 30 vàng
3 TTL 6h
5.000.000
8000 Vàng
+ 30 vàng
3 TTL 6h